Fundacja K.I.D.S.

Metryka praktyki

Firma: Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Fundacja K.I.D.S. łączy know-how korporacji z innowacyjnością start-upów i wolontariatem pracowniczym Nationale-Nederlanden, aby tworzyć szpitale przyszłości. Celem jest wprowadzanie rozwiązań, które zwiększą komfort pracy personelu medycznego, zredukują stres u pacjentów i przyspieszą procedury. Projekt „Wirtualna rzeczywistość lekarstwem na ból i lęk” wprowadza technologię VR, która przenosi dzieci na czas wkłucia dożylnego do wirtualnego świata. Rozwiązanie ma pomóc odciągnąć myśli od zabiegu. Nationale-Nederlanden zostało partnerem strategicznym projektu VR i przekazało darowiznę. Firma sfinansowała dalsze prace nad rozwojem projektu oraz jej pilotażem. W projekcie wzięło udział 4 pracowników Nationale-Nederlanden, którzy w ramach wolontariatu kompetencyjnego wspierają Fundację w tych pracach. Wprowadzenie do placówek medycznych rozwiązań VR ma zminimalizować ból oraz stres u dzieci podczas zabiegów medycznych, np. wkłuć dożylnych. Tym samym dzieci zyskują poczucie bezpieczeństwa oraz komfort, co jest kluczowe w procesie dochodzenia do zdrowia. Nationale-Nederlanden zdaje sobie z tego sprawę, dlatego angażuje się w działania, które mogą te potrzeby spełniać oraz wspierać osoby w trudnych sytuacjach. Projekt Fundacji K.I.D.S. wpisuje się w system wartości i misję firmy.