Fundacja Integralia – Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W roku 2004 Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia zainaugurowała swoją działalność. 14 maja rozpoczął się cykl prelekcji dla pracowników Grupy Ergo Hestia, którzy współpracowali z osobami niepełnosprawnymi. Integralia rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do osób niepełnosprawnych ruchowo, zachęcającą ich do kontaktu z fundacją i wyłonienie spośród nich osób z najwyższym potencjałem. Po niezbędnym przygotowaniu 5 niepełnosprawnych osób rozpoczęło pracę w fundacji, w tym 3 osoby w centrum kontaktów z klientem Grupy Ergo Hestia, jedna osoba na stanowisku trenera odpowiedzialnego za szkolenia w Akademii Hestia (e-learning), jedna osoba w biurze fundacji odpowiedzialna za nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i uczelniami.Jednym z podstawowych celów fundacji jest nawiązanie kontaktu z pracodawcami w celu pozyskania miejsc praktyk dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie tych miejsc od strony organizacyjnej, psychologicznej i formalnej. Do końca roku 2004 udało się podjąć współpracę z warszawskim bankiem oraz firmą informatyczną z Sopotu. Poza tym fundacja nawiązała kontakt z uczelniami i szkołami wyższymi nie tylko na terenie Trójmiasta w celu promocji organizacji oraz pozyskania nowych, potencjalnych kandydatów chętnych do pracy za pośrednictwem fundacji. Fundacja w roku 2004 rozpoczęła również badanie mające na celu znalezienie nowych miejsc pracy i zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na rok 2005 fundacja planuje m.in. szkolenia dotyczące poszukiwania pracy dla niepełnosprawnych oraz udział i prezentację działalności fundacji na ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z cyklu Miasta Otwarte w Gdyni.