Fundacja im. Lesława A. Pagi – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Deloitte jest jednym z głównych fundatorów i założycieli fundacji im. Lesława A. Pagi. Fundacja została założona w grudniu 2003 r. w celu upamiętnienia osoby i dzieła Lesława A. Pagi – wieloletniego prezesa zarządu polskiego oddziału Deloitte & Touche oraz prezesa zarządu Deloitte & Touche Central Europe.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza związana z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej, a także wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą. Firma Deloitte aktywnie angażuje się w działalność Fundacji – jest jej stałym partnerem wspierającym finansowo oraz merytorycznie. Partnerzy Deloitte wchodzą w skład Rady i Zarządu Fundacji; pracownicy Deloitte koordynują wszelkie kwestie prawno – administracyjne, w tym administrację finansową, organizacyjną i marketingową, a także wspierają swoją wiedzą inicjatywy Fundacji. Firma stale przekazuje niezbędne dla Fundacji wyposażenie.

Działania podjęte wspólnie z Fundacją to m.in. projekt Akademia Liderów Rynku Kapitałowego. Celem Akademii jest kształcenie 20 absolwentów rocznie, którzy otrzymują co najmniej 2-miesięczny staż w firmach i instytucjach rynku kapitałowego i finansów. Oprócz zagadnień biznesowych uczestnicy Akademii biorą także udział w zajęciach poświęconych zagadnieniom etycznym. Deloitte współfinansuje także Stypendium im. Fundacji im. Lesława A. Pagi dla szczególnie uzdolnionego absolwenta zajmującego się problematyką rynków finansowych. Kapituła przy wybieraniu laureata zwraca uwagę m.in. na społeczną użyteczność projektu.