Fundacja Grupy PKP

Metryka praktyki

Firma: Grupa PKP,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Fundacja Grupy PKP, ustanowiona w 2013 roku przez PKP, jest organizacją powołaną do inicjowania i prowadzenia działalności charytatywnej w imieniu firmy. Do jej misji należy: promowanie nowych technologii i innowacji, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej oraz wspieranie środowisk związanych z koleją. Realizując swoje statutowe zadania, Fundacja Grupy PKP współpracuje z partnerami z różnych obszarów życia społecznego, w tym z uczelniami, instytucjami publicznymi i podmiotami z III sektora.