Fundacja EY

Metryka praktyki

Firma: EY Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Misją Fundacji EY działającej przy EY Polska jest kompleksowe wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, aby zwiększać ich szanse na dobrą przyszłość. Pomaga też opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Fundacja w ciągu roku realizuje 20 projektów pomocowych skierowanych bezpośrednio do dzieci i młodzieży, rodziców zastępczych i środowiska wspierającego tę formę opieki, w tym m.in.: Klucz do jutra – korepetycje dla dzieci realizowane w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, Skrzydła Samodzielności – 2-letni projekt wsparcia usamodzielniającej się młodzieży z rodzin zastępczych w formie regularnych warsztatów, staży i kontaktów indywidualnych; Ferie z pasją, Rodzinne Wakacje – konkursy grantowe na wyjazdy dla dzieci i całych rodzin zastępczych; Konkurs na organizację kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze; autorski program Akademii Świadomego Rodzica i Turnusy Terapeutyczne dla dzieci z Zespołem Alkoholowo Płodowym (FAS).