Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego – Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: Giełda Papierów Wartościowych SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) powołała Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Misją Fundacji ERK jest inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych promujących GPW jako naturalny element nowoczesnej gospodarki. Adresatem działań fundacji jest przede wszystkim młodzież. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez wspieranie, inicjowanie i nieodpłatne organizowanie programów edukacyjno-oświatowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, nieodpłatne organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz szkoleń, prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej. Ponadto na stronie WWW Giełdy znajduje się obszerna prezentacja Szkoła Giełdowa w Internecie, która zawiera materiał będący przedmiotem wykładów Szkoły Giełdowej organizowanej przez Giełdę w różnych miastach Polski. Na stronie znajduje się także prezentacja „Inwestuj przez Internet”. Pokazuje ona zalety zawierania transakcji drogą internetową i ofertę polskich biur maklerskich dotyczącą inwestowania za pośrednictwem Internetu.Fundacja zorganizowała w 2004 roku ponad 20 inicjatyw. Najczęściej były to konkursy, na przykład: Zostań Animatorem, Giełda w obiektywie, Skrzydlaty FERK oraz konkursy na najciekawszą pracę pt. „Sukces lokalnego przedsiębiorcy”, na najciekawszą kartkę świąteczno-noworoczną, na film i scenariusz do filmu o giełdzie i rynku kapitałowym, na scenariusz lekcji czy na artykuł prasowy o giełdzie i rynku kapitałowym. Nagrody otrzymali uczniowie szkół średnich. Oprócz tego FERK wydał książki dla dzieci na temat rynków finansowych: Giełdę pojąć się ośmielił…, Instrumenty Pochodne, Inwestowanie na rynku papierów wartościowych oraz Jak zostać Spółką Giełdowa?