Fundacja Auchan: Urodzinowy nabór projektów Fundacji Auchan na rzecz Młodzieży

Metryka praktyki

Firma: Auchan Retail Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Z okazji jubileuszu Auchan Retail Polska, w 2021 roku Fundacja Auchan zorganizowała urodzinowy nabór projektów Fundacji Auchan na rzecz Młodzieży. Projekty zgłaszane były przez lokalne stowarzyszenia i fundacje współpracujące ze sklepami sieci na terenie całej Polski. Te zakwalifikowane do realizacji zakładały m.in. stworzenia ogródków terapeutycznych i sensorycznych, budowę placu zabaw dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, naprawę boiska dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, remont sali do zajęć terapeutycznych, warsztaty na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, spotkania z dietetykiem. Fundacja Auchan na rzecz młodzieży działa w Polsce od 2011 roku, jej działania adresowane są do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Od tego czasu wsparła realizację ponad 100 lokalnych projektów o różnym zasięgu, na łączną kwotę 1 052 490 euro.