Fundacja ANWIL     

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Decyzja o powołaniu fundacji poprzedzona została badaniem opinii społecznej. ANWIL przeprowadził badania socjologiczne, żeby lepiej poznać preferencje mieszkańców Włocławka, dla których powstawał ten projekt. Wyniki ankiety pokazywały, że włocławianie przede wszystkim chcieliby, aby fundacja wspierała różne inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Wyniki posłużyły określeniu celów Fundacji, obszarów wsparcia oraz jej misji, która brzmi „Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość”. Fundacja wspiera szerokie spektrum projektów służących mieszkańcom Włocławka oraz trzech ościennych gmin. Pomaga w realizacji przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. W 2021 roku Fundacja zrealizowała następujące programy : Bądż zdrów (2518 beneficjentów); Uczę się z ANWILEM (2873), Wybieram sport – skreślam nudę (3483), Wakacje z Fundacją (1695) Primi inter Pares – 40 stypendiów, Młodzi z ANWILEM – 3 stypendia.