Fundacja ANWIL dla Włocławka

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Fundacja ANWIL dla Włocławka, powstała przy firmie ANWIL, wspiera projekty służące lokalnej społeczności. Pomaga w realizacji przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Organizuje konkursy grantowe, np. „Aktywni 50+” oraz „Wakacje we Włocławku – aktywnie i wesoło”. We wrześniu Fundacja ogłosiła Program Stypendialny dla zdolnej młodzieży szkolnej. Przyznano 30 stypendiów. Szacuje się, że z programu skorzystał co piąty młody włocławianin.