Fundacja Aflofarm

Metryka praktyki

Firma: Aflofarm Farmacja Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

W 2017 roku firma Aflofarm Farmacja Polska założyła fundację korporacyjną Fundacja Aflofarm, która odpowiada za realizację części z działań CSR-owych firmy. Głównym celem Fundacji jest wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny. Fundacja realizuje również działania na rzecz ochrony środowiska, promocji oświaty i sportu.