Fryzjerzy świata wobec AIDS – L'Oreal Polska

Metryka praktyki

Firma: L'Oréal Polska,
Branża: Farmaceutyka, FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Jako firma przekonana o społecznej odpowiedzialności biznesu, L’Oreal chętnie uczestniczy w programach służących społeczności i odzwierciedlających wartości wyznawane przez firmę. Dlatego L’Oreal Polska postanowił wesprzeć projekt „Fryzjerzy świata wobec AIDS”.Dział Produktów Profesjonalnych L’Oreal Polska prowadzi, zakrojone na dużą skalę, szkolenia dla młodych fryzjerów, którzy przyjeżdżają do akademii uczyć się zawodu. Oprócz informacji branżowych na każdym szkoleniu 20-30 minut jest przeznaczonych na szkolenie dotyczące HIV/AIDS. Fryzjerzy otrzymują ankiety dotyczące choroby oraz oglądają film „Wiedzieć”, zrealizowany we współpracy z UNESCO. Fryzjerzy weryfikują swoją wiedzę. Edukatorzy firmy, uprzednio przeszkoleni przez ekspertów Krajowego Centrum ds. AIDS, partnera programu, odpowiadają na pytania. Na zakończenie spotkania fryzjerzy otrzymują 2 rodzaje broszur: dla profesjonalistów i dla klientów salonów. Są w nich potrzebne informacje oraz adresy wszystkich punktów konsultacyjnych HIV/AIDS w Polsce. Broszury te oraz plakaty na drzwi wejściowe fryzjerzy zobowiązani są wyeksponować w swoich salonach. W ramach programu „Fryzjerzy świata wobec AIDS” przeszkolono już ponad 100 fryzjerów z całej Polski.

Dzięki szkoleniu fryzjerzy, będący często powiernikami swoich klientów, mogą również służyć wiedzą odnośnie trudnego tematu, jakim jest HIV/AIDS – choroby, na którą nie ma szczepionki, dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja społeczeństwa. Program spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony fryzjerów, jest bardzo dobrze postrzegany przez profesjonalistów i klientów salonów. Program ten tworzy także mocniejszą więź firmy z partnerami w biznesie, a dzięki współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS firma L’Oreal może brać udział w innych cennych inicjatywach.