Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) – Gaspol

Metryka praktyki

Firma: Gaspol,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Celem kampanii edukacyjnej Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) realizowanej przez GASPOL jest zwrócenie uwagi na potrzeby energetyczne obszarów wiejskich i podmiejskich. Obecnie poza miastami mieszka ok. 15 mln Polaków. Większość z nich nie ma dostępu do nowoczesnych źródeł energii i używa tradycyjnych źródeł wysokoemisyjnych, głównie węgla i drewna. Polska polityka energetyczna, tworzona z perspektywy wielkich aglomeracji miejskich, nie uwzględnia specyficznej sytuacji obszarów niezurbanizowanych. Dlatego GASPOL postanowił zainicjować szeroką kampanię edukacyjną, skierowaną do polityków, władz lokalnych, mediów i ludności wiejskiej. Forum Rozwoju Efektywnej Energii to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy, która w Polsce działa od 2010 roku na rzecz realizacji ośmiu postulatów. Dotyczą one m.in.: uwzględnienia terenów pozamiejskich w polityce energetycznej Polski do 2013 roku, promocji efektywnych źródeł energii, które są gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, wspierania innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo rozwiązań energetycznych, a także edukacji na temat korzyści płynących z efektywnych źródeł energii jako budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko naturalne. W ramach FREE w 2012 roku odbyły się spotkania z samorządowcami, została podpisana Zielona Karta i zorganizowano konkurs „Miejsce z Klimatem”, skierowany do gospodarstw oraz obiektów turystycznych i agroturystycznych na terenach wiejskich, które wykorzystują nowoczesne źródła energii. Inicjatywę wspierają  europosłowie Danuta Hübner i Lambert van Nistelrooij oraz Andrzej Hałasiewicz. We współpracy z ekspertami FREE powstał dokument opisujący optymalny miks energetyczny dla terenów wiejskich w Polsce, którego publikacja  planowana jest w 2013 roku. Liczba odsłon strony internetowej www.forumfree.pl w 2012 roku wyniosła ponad 62 tys.