Forum lokalne: środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowisk

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Enea Elektrownia Połaniec, wchodząca w skład Grupy Enea, w ramach Forum Partnerstwa zorganizowała w 2017 roku forum lokalne: środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska. Spotkania z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, RDOŚ, miały na celu przedstawienie dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska oraz planów inwestycyjnych spółki w tym zakresie na następne lata. W forum wzięło udział 26 przedstawicieli władz lokalnych Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, RDOŚ.

Działania te połączone były z konkursem plastyczny dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych, polegającym na zwizualizowaniu elektrowni w Połańcu na łonie natury. Konkursowi towarzyszyła pogadanka z dziećmi na temat ekologii i zasad zrównoważonego rozwoju. Dzieci wzięły również udział w wycieczkach po elektrowni w Połańcu, którym towarzyszył intensywnym program ekologiczny. W 2017 r. do konkursu przystąpiło łącznie 220 dzieci z trzech szkół podstawowych: w Połańcu, Borowej i Gawłuszowicach.