Forum Dyskusyjne – Nestle Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

Firmie zależy na tym, by mieć najlepszych pracowników. Dlatego szuka sposobu, żeby mieć stały kontakt i możliwość dialogu z potencjalnymi pracownikami.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Forum Dyskusyjne Nestle to program skierowany do studentów oraz absolwentów, którego celem jest dzielenie się wiedzą, pokazanie kulis zarządzania międzynarodowym koncernem oraz przygotowanie studentów do działania w otoczeniu biznesowym.

Forum ma charakter międzynarodowy – do dyskusji zapraszani są także studenci z innych krajów europejskich. W ramach programu organizowany jest konkurs, w którym uczestnicy rozwiązują wybrane studium przypadku z życia firmy dotyczących różnorodnych dziedzin, takich jak m.in. logistyka, marketing, sprzedaż, HR, czy IT.

Uczestnicy mają możliwość wyboru dziedziny i skonfrontować w ten sposób umiejętności nabyte na studiach z autentycznymi sytuacjami, w których trzeba podejmować realne decyzje. Program realizowany jest w Internecie (www.forum.nestle.com), co umożliwia jednoczesne zaangażowanie studentów z różnych krajów i uczelni. Dyskusję poprzedza napisanie i opublikowanie wspomnianych wcześniej studiów przypadków.

Po trwającej kilka tygodni dyskusji wśród uczestników, autorzy opublikowanych przypadków podsumowują dyskusję, publikują własne rozwiązanie oraz wyłaniają zwycięzcę. W ramach nagrody laureaci zaproszeni są do uczestnictwa w szkoleniu menedżerskim w firmie, mogą także ubiegać się o udział w Letnich Praktykach przechodząc automatycznie do drugiego etapu eliminacji.

Nad przebiegiem Forum czuwa jego koordynator, który dba także o promocję strony internetowej oraz samego projektu na uczelniach, a także zbiera przygotowane przez menedżerów Nestle na podstawie prawdziwych sytuacji biznesowych studia przypadków. Zaangażowania pracowników wymaga także przygotowanie szkolenia, które jest główną nagrodą w konkursie.

Idea Forum zainspirowała jej autorów do stworzenia płyty z najciekawszymi stadiami przypadków z różnych dziedzin z poprzednich edycji projektu. Płyta została nieodpłatnie przekazana w nakładzie 2.000 egzemplarzy wykładowcom różnych ośrodków akademickich.

KORZYŚCI:

– Forum buduje wizerunek firmy jako pracodawcy zaangażowanego w edukację młodych ludzi i potencjalnych pracowników;
– Forum jest elementem rekrutacji i pozyskiwania dla firmy nowych, zdolnych pracowników;
– Strona internetowa Forum jest doskonałym elementem promocyjnym, kształtującym wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, angażującego się w proces edukacyjny;
– Dzięki stronie pracownik HR ma możliwość kontaktu z ogromną ilością studentów bez konieczności podróżowania i odwiedzania poszczególnych uczelni;
– Forum Dyskusyjne Nestle przyczyniło się do poprawy pozycji firmy na rynku pracy – w rankingu Pracodawca Roku od 2 lat udaje się jej utrzymać 2-ga lokatę (poprzednie wyniki to 5-ta i 7-ma lokata).

WYZWANIA:

– Konieczność zaangażowania menedżerów Nestle w proces tworzenia caseów;
– Casey wprowadzane są w języku angielskim, co ogranicza możliwości wzięcia udziału w dyskusji tym studentom, którzy nie znają biegle tego języka.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Przy takich projektach warto oszacować czas pracy menedżerów;
– Żeby projekt spełniał oczekiwania wszystkich stron ważna jest komunikacja- zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy