Forum dyskusyjne – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
Forum dyskusyjne Nestlé to program skierowany do studentów oraz absolwentów. Jego celem jest dzielenie się wiedzą z młodymi ludźmi, pokazanie kulis zarządzania międzynarodowym koncernem oraz przygotowanie studentów do działania w otoczeniu biznesowym. Jednocześnie Forum buduje wizerunek firmy jako pracodawcy zaangażowanego w edukację młodych ludzi i potencjalnych pracowników oraz utrzymuje dialog ze środowiskiem uniwersyteckim. Forum dyskusyjne to konkurs, w którym uczestnicy rozwiązują wybrane studium przypadku z życia firmy. Podczas Forum prezentowanych jest ponad 30 różnych case studies z różnorodnych dziedzin, takich jak marketing, sprzedaż, logistyka, finanse, HR czy IT. Uczestnicy mają więc możliwość wyboru dziedziny, w której chcieliby sprawdzić swoją wiedzę i popisać się kreatywnością. Jest to swoista konfrontacja umiejętności nabytych na studiach z autentycznymi sytuacjami, w których trzeba podejmować realne decyzje.Forum dyskusyjne Nestlé realizowane jest w internecie na stronie www.forum.nestle.com – od połowy października do połowy grudnia, angażując jednocześnie studentów z różnych krajów i uczelni. Dyskusję na Forum poprzedza napisanie i opublikowanie wspomnianych wcześniej  studiów przypadków. Wszystkie studia przypadków tworzone są przez menedżerów Nestlé na podstawie prawdziwych sytuacji biznesowych, z którymi zetknęli się w przeszłości. Po trwającej kilka tygodni dyskusji wśród studentów – uczestników Forum, autorzy opublikowanych przypadków podsumowują dyskusję, podają własne rozwiązanie oraz wyłaniają zwycięzcę. Laureaci Forum dyskusyjnego są zapraszani do uczestnictwa w szkoleniu menedżerskim w firmie, które jest nagrodą w konkursie. Mogą również ubiegać się o udział w programie letnich praktyk, przechodząc automatycznie do drugiego etapu eliminacji. Praca nad przygotowaniem jednej edycji projektu trwa od czerwca od września. W tym czasie lokalni koordynatorzy Forum dyskusyjnego dbają o promocję strony internetowej oraz samego projektu na uczelniach. Jednocześnie powstają studia przypadków tworzone przez menedżerów Nestlé. Koordynatorzy kontaktują się z autorami, zbierają przygotowane materiały oraz nadzorują umieszczenie ich na stronie internetowej. Autorzy studiów przypadków śledzą wątki dyskusji, by móc później wyłonić zwycięzców.