Forum Dyskusyjne – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Forum Dyskusyjne Nestlé to inicjatywa dzielenia się praktyczną wiedzą ze studentami wyższych uczelni. Jest to projekt przygotowany z myślą o studentach, podczas którego mogą oni zyskać praktyczną wiedzę na temat zarządzania i funkcjonowania międzynarodowego przedsiębiorstwa. Każdego roku menedżerowie Nestlé przygotowują zadania w formie studiów przypadku. Dotyczą one takich obszarów działalności, jak: finanse, marketing, produkcja, logistyka, prawo, dział personalny czy informatyczny. Za pośrednictwem strony internetowej www.forum.nestle.com studenci dyskutują nad najlepszym rozwiązaniem problemu, z którym zetknęli się menedżerowie w Polsce lub innych oddziałach Nestlé na świecie. Dyskusje toczą się w ramach tzw. wątków, które studenci tworzą sami – w zależności od pomysłów na rozwiązanie zadań. Podsumowaniem dyskusji jest podanie rozwiązań zastosowanych w Nestlé oraz wyłonienie laureatów. W dotychczasowych edycjach Forum zaprezentowano łącznie około 130 studiów przypadku, a w ostatniej edycji stronę Forum Dyskusyjnego odwiedziło ponad 45 tysięcy osób.W 2004 r. szósta edycja Forum Dyskusyjnego została stworzona wspólnie z oddziałami Nestle w Czechach, Portugalii, na Ukrainie i na Węgrzech. Jej międzynarodowy wymiar znajduje odzwierciedlenie również w dyskusjach, gdzie spotykają się ze sobą i konkurują studenci z tychże krajów. Szczególnie wart podkreślenia jest edukacyjny charakter Forum Dyskusyjnego, które stanowi praktyczne dopełnienie wiedzy przekazywanej studentom w trakcie roku akademickiego. Projekt ten jest przede wszystkim szansą dla studentów na podniesienie swoich kwalifikacji, ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas studiów oraz znalezienie dla niej praktycznego zastosowania.

Idea Forum zainspirowała jej autorów do stworzenia płyty zawierającej najciekawsze studia przypadków z różnych dziedzin z poprzednich edycji projektu. Płyta ta została nieodpłatnie przekazana w nakładzie 2 000 egzemplarzy wykładowcom różnych ośrodków akademickich. Wspólnie z patronami płyty – Centrum Analiz Społeczno–Ekonomicznych i Centrum im. Adama Smitha – zachęca do wykorzystywania tych zadań jako materiału szkoleniowego podczas ćwiczeń dla studentów.