Forum Dostawców Banku Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Credit Agricole Bank Polska zorganizował Forum Dostawców Banku, na które zaproszono dostawców Banku, a udział w nim wzięli także przedstawiciele Zarządu Banku oraz główny ekonomista. Spotkanie dotyczyło w głównej mierze trendów CSR oraz działań w tym zakresie, zarówno firmy, jak i dostawców. Poruszano także kwestie o trendach na rynku technologii bankowych, dyskutowano nt. obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Cały projekt przygotowany został przez pracowników Banku z obszaru Administracji i Zakupów. Ich działania dotyczyły przygotowania eventu, zapewnienia logistyki, zaproszenia uczestników, przygotowania programu i obsługi w trakcie forum. Forum ma służyć m.in. ulepszeniu proces zarządzania ryzykiem w obszarze współpracy z dostawcami, zachęceniu partnerów do wdrażania CSR i dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Zapoczątkowany cykl corocznych spotkań z dostawcami Banku będzie kontynuowany w latach kolejnych.