Forum Dialogu Społecznego

Metryka praktyki

Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy",
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Forum Dialogu Społecznego, zainicjowane przez Zakłady Azotowe „Puławy”, rozpoczęło działalność w listopadzie 2015 r. Na pierwsze spotkanie przybyło prawie 50 przedstawicieli środowiska edukacyjnego Puław i powiatu puławskiego. Dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele samorządów uczniowskich, reprezentanci stowarzyszeń, fundacji i Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego zostali zapoznani z „Polityką społeczną i sponsoringową” oraz „Polityką współpracy ze szkołami i uczelniami na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego” w Grupie Azoty PUŁAWY. Dyskutowano o tym, jak wspierać edukację młodzieży, by osoby wchodzące na rynek pracy odpowiadały jego potrzebom, mówiono także o przyszłości organizowanych w ubiegłych latach akcji „Drzewko za Butelkę” oraz „Ekologiczna Akademia Umiejętności”. Podjęto również decyzję o formule dalszego współdziałania w ramach Forum Dialogu, która ma skupiać się na pracy nad konkretnymi tematami i wyzwaniami.