Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Gazownia Gdańska PGNiG, w ramach długoletniej współpracy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, włączyła się w długofalowy, interdyscyplinarny projekt Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności, którego główną ideą jest zaangażowanie środowiska naukowego i uczelni wyższych w kwestie promocji gdańskich fortyfikacji militarnych, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz unikatowych zasobów środowiska naturalnego. Cele projektu to m.in. wielowątkowe spojrzenie na zabytkowe części miasta, koncepcje

niekonwencjonalnego, nowatorskiego rozwoju przestrzeni i wykorzystania ich potencjału przyrodniczego, turystycznego i ekonomicznego oraz promocja miasta i regionu. Ostatni etap konkursu polegał na opracowaniu przez interdyscyplinarne grupy konkursowe koncepcji zagospodarowania jednego z elementów Fortyfikacji Gdańskich – Prochowni pod Kasztanami oraz urządzenia przestrzeni przyrodniczej otaczającej magazyn prochowy. Prace oceniane były kompleksowo, począwszy od wskazania źródeł finansowania, analizy SWOT, po projekty architektoniczne. W pierwszej edycji konkursu na zagospodarowanie zabytkowych przestrzeni wzięło udział 20 studentów, w drugiej międzynarodowej – 26. Uczestnicy konkursu podkreślali, iż praca w zespole wielodyscyplinarnym jest bardzo ciekawa. Pracownicy wydziału architektury, będący członkami jury w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, stwierdzili, że efekty przerosły ich oczekiwania, a rezultaty są ciekawsze, niż w przypadku konkursów adresowanych tylko do jednej grupy zawodowej.