Fora pracownicze – forma dialogu i współpracy na linii pracodawca – pracownicy – Tesco Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Przekazywanie informacji w dużej firmie nastręcza menedżerom trudności. Jednym z elementów komunikacji, który pozwolił Tesco Polska poradzić sobie z tym tematem, są organizowane przez przedsiębiorstwo od wielu lat Fora Pracownicze i Fora Regionalne. Forum Pracownicze jest regularnie przeprowadzaną inicjatywą, podczas której przedstawiciele pracowników sklepu spotykają się ze swoim menedżerem i kierownikiem personalnym, by omówić problemy, z jakimi boryka się sklep/dział/stoisko, a następnie pracownicy razem z menedżerem ustalają wspólne działania, wypracowują rozwiązania. Poprzez Forum Pracownicze pracownicy angażują się w realizację wartości firmy, dzielą się informacjami, pracują nad poprawą warunków pracy. W każdym sklepie pracownicy wybierają swoich reprezentantów do forum. Reprezentanci spotykają się regularnie z kierownictwem sklepu. Dzięki tej inicjatywie firma realizuje jedną z podstawowych wartości – traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani. Chodzi o to, aby pracownicy wysłuchiwali się nawzajem i liczyli ze zdaniem współpracowników. Polityka otwartej komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów sprawia, że zaangażowanie pracowników i poczucie współodpowiedzialności za sprawy firmy wzrasta. Rodzą się również cenne z punktu widzenia biznesu pomysły, które prawdopodobnie nie zostałyby wygenerowane, gdyby nie fora.