Fit to Face the Future

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm zorganizowała dla pracowników wyzwanie sportowe pod nazwą Fit to Face the Future. Polegało ono na zachęceniu pracowników do regularnej aktywności sportowej (biegania, spacerów, jazdy rowerem) i rywalizacji w aplikacji Activy. W wyzwaniu kancelaria nagradzała punktami nie tylko za pokonane kilometry, ale również za sam fakt wzięcia udziału oraz za regularność. Wskaźnikiem efektywności była liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniu. Zaangażowało się 55 osób, które wykonały 1620 aktywności i przejechały, przebiegły oraz przeszły ponad 12000 kilometrów. Najbardziej wytrwali otrzymali od firmy upominki. Ostatni miesiąc wyzwania poświęcony był wyzwaniu charytatywnemu – dzięki pokonanym kilometrom kancelaria CMS przeznaczyła 5.000 zł na wyprawki szkolne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem działania było zachęcenie pracowników firmy do aktywności sportowej oraz promocja zdrowego stylu życia.