Firma zaangażowana na rzecz kobiet – Avon Cosmetics Poland

Metryka praktyki

Firma: Avon Cosmetics Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

Podstawową grupą docelową firmy Avon są kobiety, które stanowią także większość pracowników zatrudnionych w firmie. Ze względu m.in. na nietypową formę sprzedaży produktów firmy  (kosmetyków), pozytywny wizerunek marki, jej znajomość wśród głównej grupy docelowej, a także  lojalność i identyfikacja z marką mają bezpośredni wpływ na wyniki sprzedaży.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Konkurs Kobieta Przedsiębiorcza
Konkurs ma na celu wyróżnienie kobiet, które osiągnęły sukces w biznesie – z powodzeniem prowadzą własne firmy, i mogą stać się przykładem i motywacją dla innych kobiet. Z założenia  projekt pokazuje kobiety, które stworzyły firmę od podstaw, nie dostały jej w spadku, nie mają zamożnych sponsorów, zazwyczaj nie mają także ukończonych studiów z zarządzania; w tej edycji  po raz pierwszy zostanie przyznany osobny tytuł dla kobiet współwłaścicielek  prowadzących własną firmę.

Pod wspólnym hasłem Kobieta Przedsiębiorcza Avon sponsoruje seminaria i konferencje, które budują pozytywny wizerunek zjawiska przedsiębiorczości kobiet.

W związku z Konkursem Avon współpracuje na co dzień z wieloma organizacjami kobiecymi w Polsce. W ramach czterech edycji konkurs wypromował i wspiera 36 przedsiębiorczych  laureatek.

Wielka Kampania Życia – Avon kontra rak piersi
Celem Wielkiej Kampanii Życia jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki raka piersi oraz uświadamianie kobietom, że wcześnie wykryta choroba jest uleczalna.

Avon zbiera fundusze na realizację Kampanii poprzez sprzedaż produktów z różową wstążeczką,  a także organizując bale i koncerty charytatywne, przygotowując kampanie reklamowe, prasowe,  outdoorowe i telewizyjne oraz wspomagając produkcję musicalu „Romeo i Julia” we współpracy z Teatrem Studio Buffo, z którego część dochodów ze sprzedaży biletów i programów przekazana zostanie na Wielką Kampanię Życia.

Ponadto Avon realizuje projekty prozdrowotne prowadzone w ramach Kampanii, m.in.:

  • współorganizując kursy dla pielęgniarek z całej Polski w zakresie profilaktyki raka piersi;
  • wprowadzając unikatowe, oparte na atrakcyjnych warunkach ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka piersi skierowane do konsultantek Avon;
  • dofinansowując 30000 badań USG piersi w 100 wybranych placówkach medycznych całego kraju w ramach projektu „Twoje Pierwsze USG Piersi”.

Przy realizacji projektu firma współpracuje z wieloma organizacjami, przede wszystkim z Warszawskim Klubem Kobiet Po Mastektomii „Amazonki” i Polskim Komitetem Zwalczania  Raka, a także przedstawicielami władz publicznych. Do marca 2005 na realizację programów profilaktyki raka piersi w Polsce udało się zebrać ponad 7 mln złotych.

KORZYŚCI:

– Promocja marki Avon i budowanie jej pozytywnego wizerunku;
–  Włączenie konkursu do specjalnego programu Unii Europejskiej; wyróżnienie Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej za wyroby i usługi, które swym standardem reprezentują poziom europejski;
– Znaczne zwiększenie znajomości marki;
– Budowanie lojalności i poczucia identyfikacji z firmą.

WYZWANIA:

– Bardzo niski stopień świadomości w Polsce na temat choroby – wiele kobiet uważało, że ich ten problem nie dotyczy. Do przezwyciężenia tej trudności przyczyniła się w głównej mierze prowadzona edukacja prozdrowotna;
– Znalezienie partnera do współpracy – wiarygodnego, cieszącego się szacunkiem i uznaniem w  społeczeństwie. Avon nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „Amazonki” oraz Polskim Komitetem Zwalczania Raka.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Dobrze przygotowana komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, współpraca z partnerskimi  organizacjami i dobrze funkcjonująca współpraca z mediami to podstawowe czynniki  decydujące o sukcesie każdego programu społecznego.