Firma jako odpowiedzialny obywatel – Torfarm

Metryka praktyki

Firma: Torfarm,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA/ PROBLEM:

Torfarm jest ogólnopolskim dystrybutorem farmaceutycznym. Firma chce być postrzegana jako społecznie odpowiedzialna i zaangażowana w problemy swoich klientów i społeczności, w których działa. Jedną z metod służących temu celowi jest przygotowanie i prowadzenie programu Apteka bez barier.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Celem programu jest likwidacja barier architektonicznych i mentalnych w aptekach oraz uwrażliwienie aptekarzy na problemy osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii pokazywane są możliwości i sposoby usunięcia barier dla niepełnosprawnych oraz informacje, jak powinna wyglądać profesjonalna opieka farmaceutyczna nad niepełnosprawnym pacjentem. Torfarm wydał Przewodnik dla aptekarzy, w którym znajdują się informacje dotyczące dostosowania apteki oraz obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.

W publikacji znajduje się także skrót przepisów prawa budowlanego i farmaceutycznego dot. likwidacji barier. Co roku realizowany jest również ogólnopolski konkurs o tym samym tytule, podczas którego wyróżniane są oraz promowane apteki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aptekarze działający na ich rzecz.

Wyróżnione apteki otrzymują mosiężne tablice pamiątkowe, dyplomy gratulacyjne, oraz prenumeratę pism tematycznych. Ponadto apteki te promowane są w lokalnych mediach a także w prasie branżowej.

W ramach projektu firma prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne, m.in.:
– zamieszcza informacje i praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania aptek m.in. w branżowych pismach farmaceutycznych, prasie lokalnej, magazynie firmowym, a także podczas spotkań przy Okręgowych Izbach Aptekarskich oraz Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym;
– wydaje ulotki reklamowe i prowadzi listy mailingowe;
– zamieszcza dodatek w Newsweeku. Program jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, całość kosztów związanych z kampanią pokrywa Torfarm.

KORZYŚCI:

– Kampania tworzy wizerunek firmy zaangażowanej społecznie, dbającej o dobro innych, pomagającej swoim klientom, działającej na rzecz społeczeństwa lokalnego i aktywnej.

WYZWANIA:

– Przekonanie aptekarzy do dostosowania apteki.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Wydawanie magazynu bądź gazetki może być skutecznym i stosunkowo niedrogim sposobem służącym popularyzacji naszego projektu;
– Duże projekty powinny mieć kooordynatora, który może uczynić z niego priorytet.