Firma bez barier

Metryka praktyki

Firma: ING Hubs Poland,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2018 r. ING Hubs Poland rozpoczęło program Firma bez Barier dotyczący wspierania osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. działalność ta była kontynuowana w zakresie wprowadzania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. ING Hubs Poland wspólnie z Fundacją Poland Business Run zrealizowało szereg działań skierowanych do beneficjentów tejże fundacji; były to: szkolenia „Jak budować swój profil na LinkedIn”, „Rozmowa kwalifikacyjna – praktyczne porady dla kandydatów”, a także artykuł na Aktywizuj.pl na temat przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, publikacja ogłoszeń o pracę na stronie Aktywizuj.pl. Dostęp do działań był otwarty, to znaczy, że dołączyć mógł każdy. Kontynuując program Firma bez Barier, ING Hubs Poland miało na celu rozszerzenie rekrutacji na osoby z niepełnosprawnościami. W każdym ze szkoleń brało udział ok. 25 osób. Realizacja działań była poparta aktywnością w kanałach mediów społecznościowych firmy, co jeszcze bardziej zwiększyło świadomość otwartości firmy na różnorodnych kandydatów.