Fintech Nights

Metryka praktyki

Firma: BEST,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Misją firmy BEST jest propagowanie tradycyjnie pojętej rzetelności kupieckiej. Po analizie rynku firma podjęła decyzję o organizacji w Trójmieście regularnych spotkań przedstawicieli branży fintech: Fintech Nights. Celem jest stworzenie cyklu wydarzeń, które będą platformą budowania relacji, wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami tworzącymi innowacje finansowe. Planowana jest organizacja spotkań co 2 miesiące, a kierowane mają być do menedżerów z obszarów biznesowych oraz technologicznych instytucji finansowych oraz firm dostarczających im konkretne rozwiązania technologiczne lub biznesowe. Każde spotkanie obejmuje część merytoryczną oraz networkingową. Prezentacje ekspertów dotyczą kwestii biznesowych, technologicznych oraz prawnych. Uczestnicy są zapraszani do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i opiniami. Dodatkowym celem organizatorów jest stworzenie w Trójmieście lepszych warunków do budowania i rozwoju fintechów. Na potrzeby komunikacji uczestników Fintech Nights stworzona została specjalna witryna w serwisie medium.com oraz zamknięta grupa uczestników w serwisie LinkedIn.

Pierwsze spotkanie – Fintech Night #1 zostało zorganizowane 11 grudnia 2018 w Gdańsku. Wzięły w nim udział 42 osoby spośród 81 zarejestrowanych. Pierwsze spotkanie Fintech Night #1 zorganizowane w grudniu 2018 spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony przedstawicieli grupy docelowej tej inicjatywy. W opiniach uczestników tego typu wydarzeń brakowało w Trójmieście i inicjatywa odpowiada na realną potrzebę wymiany wiedzy i budowania relacji.

Celem jest zorganizowanie w 2019 roku 5 spotkań z cyklu Fintech Nights. Plany rozwoju zakładają organizację dodatkowych spotkań kierowanych do dodatkowych grup odbiorców np. studentów, czy ekspertów wykorzystujących konkretne technologie.