Finansowanie w formie sponsoringu albo darowizny

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W działalność Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wpisuje się finansowanie w formie sponsoringu albo darowizny różnych inicjatyw społecznych, obejmujących przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz promocji gospodarki, wspierające rozwój przedsiębiorczości, podejmujące inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i pro-zdrowotne na terenie Małopolski.

W 2018 roku Agencja zrealizowała 70 umów darowizn i 34 umowy sponsoringowe na łączną kwotę 623 800 zł. Ze środków funduszu celowego udzieliła 6 darowizn i podpisała 7 umów sponsoringowych na łączną kwotę 760 000 zł.