Finansiaki

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Finansiaki to autorski projekt Santander Bank Polska, wspierający edukację finansową dzieci i młodzieży. Główne cele to zwiększenie: umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat finansów, kompetencji rodziców i nauczycieli w kwestii nauczania podstaw wiedzy o przedsiębiorczości, wiedzy na temat finansów wśród dzieci i młodzieży. Dzięki programowi rodzice i nauczyciele poznają przyjemne i skuteczne metody wprowadzania dzieci w świat pieniędzy, niezależnie od wieku. Bank chce, by klienci rozumieli nie tylko produkty i usługi, z których korzystają, ale również przyczyny i skutki różnych decyzji finansowych. Dlatego stawiają na edukację finansową już od najmłodszych lat, aby uczyć dzieci umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi i kreowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu. Jest to tematyka, która na etapie podstawowej edukacji szkolnej nie jest wystarczająco rozwinięta, a na potrzebę zgłębienia tematu wskazuje również Rzecznik Finansowy.