Festiwal Rozwoju Korporacja z Duszą – Fundacja Bene Vobis

Metryka praktyki

Firma: Fundacja Bene Vobis,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Korporacja z Duszą to propozycja dla firm, które szkoląc swoich pracowników w ramach jednego budżetu szkoleniowego, jednocześnie uczestniczą w programie CSR – odpowiedzialności społecznej biznesu. Program łączy świat biznesu ze światem potrzeb społecznych. Środki pozyskiwane w działaniach Korporacji z Duszą są  przeznaczone na specjalistyczną pomoc psychologiczną i edukacyjną, skierowaną do dzieci z domów dziecka, ich wychowawców, młodych dorosłych oraz rodzin adopcyjnych i zastępczych. Szkolenia oferowane są w dwóch formach: ‒ corocznego Kongresu o otwartym dostępie dla Firm (ostania edycja ‒ maj 2010), z którego cały  dochód przeznaczany jest na programy pomocowe. Warsztaty i wykłady oferowane podczas Kongresu sprzedawane są na zasadzie „cegiełek”. Prowadzone są przez uznanych trenerów ze współpracujących firm szkoleniowych (grupa Trop, 4business&people, Pathways Polska, Dojrzewalnia Róż) na zasadzie charytatywnej. Partnerzy organizacyjni oraz medialni wspierają inicjatywę w działaniach promocyjnych oraz logistycznych; ‒ szkoleń „szytych na miarę”, całorocznych, dostosowanych pod względem terminów i zakresu wiedzy do indywidualnych potrzeb zainteresowanych przedsiębiorstw, z których część dochodu przekazywana jest na programy pomocowe dla dzieci.