Feel Good @ Cognifide

Metryka praktyki

Firma: Wunderman Thompson Technology,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Sytuacja na rynku pracy w branży IT od kilku już lat pokazuje niedobór pracowników tego sektora i konieczność edukacji nowych kadr oraz prawidłowego zadbania o zaangażowanie już zatrudnionych osób. Cognifide uruchomiło program pracowniczy Feel Good @ Cognifide, którego głównym celem jest zapewnienie zdrowych warunków pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i troska o dobre samopoczucie pracowników. Opiera się on na czterech głównych filarach:

  • Zdrowie i dobry tryb życia,
  • Dobre samopoczucie w pracy,
  • Przyjazne otoczenie,
  • Integracja i relaks.

Pierwszy filar obejmuje takie aktywności, jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa, infrastruktura dla rowerzystów i wspieranie inicjatyw sportowych pracowników, płatki i świeże owoce na śniadanie.

W skład drugiego filaru wchodzą m.in. całościowy i rozbudowany program dzielenia się wiedzą w organizacji, program szkoleń miękkich, coroczne anonimowe badanie pracownicze „Puls Cognifide”, kompleksowy program onboardingowy Induction.

Trzeci filar dotyczy zarówno pracowników, jak i ich otoczenia i opiera się na działaniach z zakresu work-life balance i wspieraniu bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin. W ramach tych działań nawiązano współpracę z wielkopolską policją, która zorganizowała w firmie prelekcję z zakresu bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kurs samoobrony dla pracowniczek firmy.

Czwarty filar wspiera inicjatywy wewnętrzne pracowników: spotkania skupione wokół zainteresowań, tworzenie wygodnej przestrzeni socjalnej do relaksu w firmie, spotkania integracyjne zespołów.

Program łączy ze sobą aktywności z zakresu CSR, employer brandingu i zrównoważonego rozwoju firmy.

Głównym wskaźnikiem, pozwalającym zmierzyć efektywność programu Feel Good @ Cognifide jest rotacja pracowników. Utrzymuje się ona na niskim poziomie 15% (przy średniej rotacji 26% na rynku pracy w Polsce w 2016 roku). Dodatkowo coroczne badanie pracownicze Puls Cognifide wskazuje, że konsekwentne i długoletnie budowanie relacji pracowniczych znacząco wpływa na samopoczucie pracowników. Zgodnie z nim, 82% pracowników deklaruje dumę z pracy w Cognifide, 90% uważa, że Cognifide ma dobrą opinię jako pracodawca, a 86% pracowników poleciłoby pracę swoim znajomym. Pracownicy doceniają najbardziej klimat dla wiedzy, jaki budowany jest w firmie (dzielenie się wiedzą, dostęp, możliwości rozwoju) oraz oceniają atmosferę w organizacji coraz lepiej każdego roku (od

W roku 2017 zaplanowano intensyfikację działań, związanych z wellbeing poprzez m.in. poszerzenie portfolio szkoleń miękkich. Wśród planów znajdują się także bezpłatne, regularne spotkania w firmie z fizjoterapeutą i poszerzanie wiedzy pracowników w zakresie zdrowia, sportu i bezpieczeństwa.