Fashion Starter – LPP

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fashion Starter to projekt edukacyjny kierowany do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mający na celu przygotowanie młodych projektantów do wejścia na rynek pracy i zapoznanie ich z realiami tworzenia mody w globalnej firmie odzieżowej. Pierwsza edycja objęła trzymiesięczne warsztaty projektowania. Głównym zadaniem Fashion Starter było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o procesie projektowania ubioru – od wstępnej koncepcji projektu, aż po jego realizację. Firma LPP zaprosiła do projektu fotografów, stylistów, krawców oraz osoby odpowiedzialne za visual merchandising swoich marek. Najzdolniejsi jesienią i zimą 2016 roku mogli zaprezentować swoje prace w witrynach salonów Reserved w kilku miastach Polski (m.in. w Trójmieście, Poznaniu i Warszawie). Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, zdobyli wiedzę dotyczącą przygotowania materiałów aplikacyjnych. Każdy z finalistów, korzystając z profesjonalnych materiałów wypracowanych podczas warsztatów (zdjęcia z sesji, fotografie plansz inspiracyjnych) przygotował własne portfolio i CV. Udział w projekcie nie tylko wzmocnił wśród uczestników kompetencje i praktyczne umiejętności związane z projektowaniem ubioru, ale również zapewnił im stosowne przygotowanie do wejścia na rynek pracy w branży modowej. Do projektu zgłosiło się 80 studentów i absolwentów gdańskiej ASP, spośród których wyłoniono 25 uczestników. Program ukończyło 14 osób, spośród których 13 osób zadeklarowało w ankietach chęć podjęcia zatrudnienia w branży fashion. LPP zaprosiło do współpracy czworo z nich.

https://www.youtube.com/watch?v=c_SpoiC6NlE