Fajne Granty T-Mobile

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fajne Granty T-Mobile to program grantowy promujący naukę programowania oraz nowe technologie. Do udziału w projekcie T-Mobile zaprosił ogranizacje pozarządowe, szkoły oraz osoby fizyczne, które na co dzień promują działania związane z kodowaniem.

W trwającym miesiąc naborze zgłoszonych zostało 286 wniosków. Najważniejszymi wytycznymi w ocenianiu napływających wniosków były: ich innowacyjność, wpływ społeczny oraz wartość edukacyjna i obywatelska planowanego działania.

W maju 2017, Komisja Grantowa składająca się z ekspertów i aktywistów działających na polu nowych technologii przyznała 45 grantów (5 grantów o wartości 10 tys. zł, 26 grantów o wartości 5 tyś. zł oraz 14 grantów o wartości 2 tys. zł).

Wszystkie wyróżnione inicjatywy zostały przez organizatorów objęte opieką merytoryczną i wsparciem komunikacyjnym, a wybrane z nich zostały zaproszone do Warszawy na imprezę SuperDojo 2017, która była wydarzeniem finałowym jubileuszowej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Praktyka realizowana we współpracy z Fundacją Coder Dojo Polska.