Fabryka bez papieru

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firma Volkswagen Motor Polska przeprowadziła latem 2021 roku akcję specjalną „Fabryka bez papieru”. Celem konkursu dla pracowników była redukcja papieru używanego w procesach przedsiębiorstwa oraz zmotywowanie pracowników do składania kreatywnych pomysłów wraz z wyliczeniem oszczędności i wskazaniem korzyści. „Fabryka bez papieru” – ograniczenie zużycia papieru przyczynia się do zmniejszenia ilości powstałych odpadów, a tym samym do ochrony środowiska. Drugim efektem było obniżenie bieżących kosztów, ponoszonych przez firmę.