Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 3M

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W ramach IV Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), firma 3M wsparła ogólnopolską akcję „Polskie drogi – bezpieczne w Europie”, organizowaną przez Centrum Popularyzacji BRD, której inauguracja miała miejsce 8 kwietnia 2004 r. 3M przekazało opaski odblaskowe uczestnikom spotkania, a kampanię społeczną wsparło kwotą 12 000 zł.Oprócz prac badawczo-rozwojowych firma 3M współpracuje z międzynarodowymi oraz lokalnymi władzami przy współtworzeniu programów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach IV Międzynarodowego Tygodnia BRD wspiera kampanię społeczną pod hasłem „Szacunek to bezpieczeństwo”. W swoim wydawnictwie „3M Dialog” oraz na stronie Internetowej zachęca kierowców do kulturalnych zachowań oraz poszanowania innych uczestników ruchu drogowego.3M bierze również udział w Programie Poprawy Bezpieczeństwa na Polskich Drogach „Uwaga na czarne punkty” oraz w ogólnopolskim konkursie wiedzy BRD dla dzieci szkół podstawowych „Stop wypadkom”. Działa także w Partnerskim Programie Biznesu dla Rozwoju, który wdrażany jest pod auspicjami Banku Światowego przez grupę inicjatywną o nazwie Światowe Partnerstwo na rzecz Bezpieczeństwa na Drodze – GRSP (Global Road Safety Partnership). Wspiera także projekt GAMBIT – program bezpieczeństwa ruchu dla Polski na lata 2001-2010, stworzony przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zaakceptowany przez Radę Ministrów.