Executive Service Corps – budowa inteligentniejszych miast – IBM Polska

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

„Executive Service Corps” to program, który ma pomóc miastom w identyfikacji i rozwiązaniu najbardziej strategicznych problemów oraz umocnić wizerunek marki IBM jako firmy oferującej koncepcje i wiedzę ekspercką potrzebne do budowy inteligentnych miast.

W ramach programu IBM wysyła kilkuosobowe, międzynarodowe grupy pracowników – najlepszych ekspertów w danej dziedzinie – do wybranego miasta, aby przeprowadzili oni analizę sytuacji, a następnie przygotowali strategie rozwiązania najważniejszych problemów przy zastosowaniu najlepszych pomysłów z całego świata. Jednym z pierwszych miast na świecie, w którym przeprowadzono program, były Katowice. Przez 2 miesiące, w maju i lipcu 2010, 11 ekspertów IBM (z USA, Indii, Singapuru, Brazylii) przebywało w Katowicach, świadcząc nieodpłatnie swoje usługi. W programie mogli brać udział tylko członkowie najwyższej kadry zarządzającej IBM, którzy są wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami w swojej dziedzinie.

Wybrani profesjonaliści przez ponad miesiąc przygotowywali się do przyjazdu, studiując materiały dostarczone przez miasto: plany, strategie rozwoju, raporty. Następnie eksperci pracowali w Katowicach, brali udział w ponad 200 spotkaniach, prowadzili szkolenia, doradztwo, przygotowywali strategie i wytyczne dla władz miasta.

IBM nie tylko zdobył wiedzę na temat problemów i wyzwań, z jakimi borykają się miasta na całym świecie, ale zaczął być postrzegany jako firma posiadająca rozwiązania i wiedzę ekspercką potrzebną do budowy inteligentnych miast. Dzięki zaangażowaniu w projekt pracownicy IBM czują się „obywatelami świata”. Katowice zaś zyskują „zewnętrzną perspektywę” na temat funkcjonowania miasta oraz wsparcie przy przygotowaniu planów rozwoju metropolii. W wyniku projektu powstało bowiem 12 kluczowych rekomendacji oraz 33 obszerne dokumenty: strategie, analizy, plany, case study. Pracownicy IBM Polska odpowiedzialni za program pozostają w kontakcie z przedstawicielami Katowic, monitorując wdrożenie zaleceń i strategii.