Evolution System w sklepach Carrefour

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Carrefour podjął globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z r. 2010. Aby tego dokonać, sieć planuje ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 r. Cel ten ma być zrealizowany m.in. dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED, czy też wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego, wykorzystującego CO2. Na monitorowanie wprowadzonych rozwiązań pozwala Evolution System w sklepach Carrefour.

Carrefour Polska rozpoczęło wdrażanie systemu nadzoru zużycia energii elektrycznej w 2010 r. Rozpoczęto wówczas wdrażanie transmisji danych zużycia energii ze sklepów, w których funkcjonował już Building Management System (BMS). W 2014 r. system został zmodernizowany i rozbudowany o podliczniki mierzące zużycie energii poszczególnych rozwiązań. Unowocześniony w ten sposób Evolution System daje możliwość ciągłego nadzoru zużycia energii, umożliwia nadzór nad obciążeniami chwilowymi (15-minutowymi) pod kątem zbadania przyczyn, pozwala analizować i wyeliminować niepotrzebnie załączone urządzenia oraz umożliwia analizę czasu pracy maszyn i urządzeń. Pozwala on także na wskazywanie największych źródeł obciążeń, umożliwia analizę i eliminację nieekonomicznych przekroczeń składowych zużycia energii, które mocno zakłócają pracę systemu krajowego energetyki oraz powodują niekontrolowaną emisję CO2 do atmosfery.

Zastosowanie systemu nadzoru energii pozwoliło na wprowadzanie proekologicznych rozwiązań technicznych w hiper- i supermarketach Carrefour (rozwiązania te wymagają nadzoru zużycia energii oraz kontroli oszczędności z tego wynikających), takich jak: wymiana oświetlenia z fluorescencyjnych na energooszczędne LED (zmniejszenie mocy o 60-80%), wymiana systemów chłodniczych na system wykorzystujący CO2 (zmniejszenie mocy o 20%), wymiana starych central klimatycznych na centrale wykorzystujące rekuperację, pompy ciepła i geotermię (zmniejszenie mocy o min 15%).

Efektywność wprowadzenia Evolution System w sklepach mierzona jest spadkiem zużycia mocy oraz zmniejszeniem kosztów energii elektrycznej.