Europejski Dzień Języków

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Europejski Dzień Języków ustanowiony został przez Radę Europy i świętowany jest 26 września. Firma konsultingowa Capgemini postanowiła włączyć się w jego obchody, dostrzegając problem niewystarczającej znajomości języków obcych wśród absolwentów i osób funkcjonujących na rynku pracy. Praktyka nastawiona była na promowanie wielokulturowości, poznanie kultury wybranych narodów europejskich poprzez ich dorobek filmowy, historię czy tradycję kulinarną. Miała również zwrócić uwagę uczestników na znaczenie znajomości języków obcych przy poszukiwaniu pracy i zmotywować ich do dalszego rozwoju w tym zakresie. W tym celu można było spróbować swoich sił w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w językach innych niż polski.