Europa w sztuce – Bank BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Projekt Europa w sztuce realizowany przez Bank BPH od lutego 2004 r. do końca grudnia 2005 r. polegał na prezentacji dzieł sztuki wybranych z kolekcji spółek wchodzących w skład Grupy HVB i zorganizowaniu wystawy tych dzieł w niektórych krajach Europy, tj. w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech.

Projekt miał na celu integrację interesariuszy banku, w tym pracowników, akcjonariuszy, klientów i członków społeczności lokalnych, oraz propagowanie elementów kultur narodowych wśród społeczności tych krajów europejskich, w których Grupa jest obecna. Projekt zakładał również aktywny udział pracowników Grupy w wyborze wspólnej kolekcji 100 dzieł sztuki.

W I etapie projektu spośród dzieł sztuki znajdujących się w posiadaniu dziewięciu banków Grupy z ośmiu krajów Europy kuratorzy poszczególnych kolekcji wspólnie wybrali 130 obiektów, które odzwierciedlały różnorodność poszczególnych krajów.

W II etapie na specjalnie utworzonej stronie internetowej projektu zamieszczone zostały zdjęcia wszystkich wybranych dzieł wraz z opisem i informacją o autorach. Dzięki temu, każdy z 60 tys. pracowników Grupy HVB, w tym ok. 10 tys. pracowników Banku BPH, głosując na konkretne prace, osobiście mógł zadecydować o kształcie przyszłej wystawy.

Ponadto pracownicy uczestniczyli przy katalogowaniu i wyborze dzieł sztuki, opracowywaniu informacji na temat poszczególnych prac i autorów, tworzeniu strony internetowej, akcji informacyjnej, współpracy z instytucjami kultury itp. Wybrane przez nich dzieła sprowadzono do Hamburga, skąd wystawa rozpoczęła tournée po Europie. Towarzyszył mu katalog wydany w jęz. angielskim i niemieckim, a także suplementy w językach narodowych.

Ponadto w każdej miejscowości goszczącej wystawę organizowany był uroczysty wernisaż, na który zapraszano zarówno pracowników, jak i klientów banków Grupy, a także społeczność lokalną. Wstęp na wystawę był bezpłatny, a dochód ze sprzedaży katalogów i suplementów trafiał do instytucji, która w swych murach gościła wystawę. W Polsce wystawa była prezentowana na przełomie stycznia i lutego 2005 r w Muzeum Narodowym w Warszawie, Oddział w Królikarni, gdzie obejrzało ją ok. 5,5 tysiąca osób.

Honorowy patronat nad wystawą w Polsce objęli: Minister Kultury oraz Minister Spraw Zagranicznych. Nowością w przypadku takiego projektu, jak Europa w sztuce było to, iż jego inicjatorem był Bank, a nie instytucja kultury, prezentowane na wystawie zbiory pochodziły z kolekcji banków, a nie instytucji kultury, z kolei wyboru dzieł sztuki dokonali pracownicy banków wchodzących w skład Grupy HVB, a nie przedstawiciele instytucji kultury, w dodatku w głosowaniu internetowym.