Etyka w PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Etyka stanowi dla PwC niezwykle istotne zagadnienie. W firmie od początku funkcjonuje Kodeks postępowania; ma on na celu przedstawienie wartości, którymi organizacja się kieruje, oraz określenie, jak etycznie należy postępować, podejmować decyzje i prowadzić działalność w różnych warunkach i sytuacjach. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach z etyki od momentu wejścia do firmy, a następnie cyklicznie je powtarzają. W PwC (na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym) funkcjonuje Zespół ds. Etyki, w skład którego wchodzą partnerzy i pracownicy na różnych stanowiskach ze wszystkich działów firmy. Zadaniem Zespołu są szkolenia, edukacja i promocja Kodeksu, cykliczna organizacja Tygodnia Etycznego, rozpatrywanie zgłaszanych anonimowo naruszeń bądź wątpliwości etycznych oraz podejmowanie odpowiednich działań. Każda potwierdzona kwestia etyczna jest zgłaszana do lidera odpowiedniej linii biznesowej.