Etyka w praktyce

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

W firmie Polska Spółka Gazownictwa, w ramach programu Etyka w praktyce, wdrożono Kodeks etyki oraz Zasady stosowania Kodeksu etyki – normy wraz z narzędziem zgłaszania podejrzeń ich naruszenia. Dokumenty regulują standardy etyczne, pomagając przeciwdziałać dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Dokumenty promują kluczowe wartości spółki, są wsparciem w egzekwowaniu pożądanych zachowań, ograniczają występowanie sytuacji nieetycznych i niedozwolonych. Projekty dokumentów opublikowano w intranecie, dzięki czemu pracownicy mogli zgłaszać pytania, wątpliwości i sugestie. By Kodeks funkcjonował prawidłowo, powołano Pełnomocnika ds. Etyki, którym został ekspert zewnętrzny.