Etyczny biznes

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Provident Polska realizuje etyczny biznes. Etyka jest wpisana we wszystkie obszary działalności firmy. W Providencie należącym do Grupy International Personal Finance od 2013 roku w funkcjonuje Kodeks Etyczny. Zobowiązuje on pracowników, doradców klienta, kontrahentów i dostawców do tego, aby działać zgodnie z prawem i normami etyki oraz stosować i promować najlepsze praktyki odpowiedzialnego biznesu. Kodeks Etyczny obowiązuje w takim samym kształcie we wszystkich spółkach Grupy International Personal Finance. Kodeks określa zasady postępowania nie tylko zgodnie z prawem, ale także w oparciu o normy etyki. W Providencie działa Rzecznik ds. Etyki, do którego każdy pracownik i doradca klienta może zgłosić nieetyczne zachowania. Na wszystkich rynkach Grupy IPF jest także możliwość anonimowego zgłaszania ew. nieprawidłowości w formule on-line za pomocą narzędzia Speak Up Serwis.