Etycznie do Europy – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W czerwcu 2004 roku odbyło się podsumowanie pierwszego etapu programu „ETYCZNIE DO EUROPY”, realizowanego przez Deloitte oraz Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w środowisku menedżerskim oraz upowszechnianie Kodeksu Etyki Menedżera w mediach i w środowisku akademickim

W ramach projektu wręczono nagrody laureatom konkursu na najlepszy program akademicki nauczania etyki w biznesie, skierowany do wyższych uczelni o profilu ekonomiczno-menedżerskim. Grand Prix – kryształową piramidę zdobyła Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie za program Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez Centrum Etyki Biznesu.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały:
– Program Etyka w biznesie realizowany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej oraz
– Program Etyka biznesu-etyka menedżerska realizowany na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Dodatkowo podczas spotkania, zaprezentowano wstępny raport z badań sondażowych w ramach projektu, dotyczących postaw etycznych młodzieży akademickiej „Rok z życia młodego przedsiębiorcy-czyli pułapki biznesu 2004”, zostało przeprowadzone na uczelniach ekonomicznych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu.

Intencją sondażu było rozpoznanie problematyki etycznych przesłanek, jakie przyjmują studenci studiów menedżerskich przed rozpoczęciem faktycznej pracy w biznesie po ukończeniu studiów.