„Etyczna Mapa Drogowa” – Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

Metryka praktyki

Firma: Elektrociepłownie Wybrzeże,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Na posiedzeniu Zarządu Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w 2004 roku zostały przyjęte wartości etyczne wspólne dla grupy EDF, której członkiem są Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

Praca nad zasadami została zainicjowana przez przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej rozumienia wartości etycznych, a jej wyniki wykorzystano do prac nad budową „Etycznej Mapy Drogowej”.

„Etyczna Mapa Drogowa” to plan działań związanych z etyką na rok 2005. W ramach planu odbędą się w każdym z pionów spotkania informacyjno warsztatowe, na których uczestnicy stworzą wewnętrzny dokument dotyczący wartości i etyki. Warsztaty te będą stanowić także forum do podjęcia dyskusji nad funkcjonowaniem wartości etycznych oraz działaniami podejmowanymi przez poszczególne piony firmy.

Wartości etyczne będą uwzględniane w tematyce szkoleń oraz podczas oceny postaw i zachowań zawodowych w rozmowie oceniającej. O etyce firma pisała w wewnętrznym biuletynie, a także na specjalnie utworzonym dysku, gdzie pracownicy znajdą artykuły oraz prezentacje na ten temat.