ETHOS – Etyka w miejscu pracy – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Najważniejsze zasady etyki w miejscu pracy i zarazem fundamenty kultury organizacyjnej firmy CEMEX określa Kodeks etyki i postępowania w biznesie. Aby poznać treść i strukturę Kodeksu, pracownicy biorą udział w specjalnym e-szkoleniu. Firma współpracuje także z niezależną organizacją non profit, Ethics Resource Center (ERC), która okresowo bada świadomość etyczną pracowników CEMEX, m.in. pytając o znajomość Kodeksu i poziom przestrzegania zasad etyki w konkretnych obszarach pracy. Opracowano narzędzie ETHOSlinia stwarzające pracownikom możliwość poufnych konsultacji, a za pomocą strony internetowej lub anonimowej linii telefonicznej można uzyskać poradę dotyczącą interpretacji przepisów Kodeksu etyki lub zawiadomić o jego naruszeniu. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i przesyłane do rozpatrzenia przez Krajową Komisję Etyki.