Ethics Roadmap

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Ethics Roadmap to matryca obejmująca główne obszary związane z etyką w Skanska w Polsce – kulturę i zachowanie na rynku. Ethics Roadmap jest również narzędziem analizy takich strategicznych kwestii, jak dobre praktyki, polityka firmy i procedury związane z etyką. Mapę stworzono wewnętrznie, by pomóc w opracowywaniu na każdy rok planów działań, które wzmacniają kulturę etyczną w organizacji. Dzięki zawartym w niej wskaźnikom możliwe jest dobranie odpowiednich szkoleń, inicjatyw i narzędzi, by stale podnosić świadomość etyczną pracowników na każdym szczeblu organizacji. Mapa jest globalnym narzędziem strategicznym pomagającym zarządom Grupy Skanska w przygotowywaniu biznesplanów na kolejny rok.