ESG Rating-Linked Loan

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bank BNP Paribas wprowadził do oferty zrównoważonych produktów korporacyjnych ESG Rating-Linked Loan. Korzystające z kredytu przedsiębiorstwo, które poprawia standardy zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, a więc też swój wynik ratingu ESG – może uzyskać korzystniejsze warunki finansowe. Takie rozwiązanie pozwala poprawić jakość zarządzania w organizacji oraz usystematyzować działania w obszarach środowiskowym i społecznym. Poprzez nowy produkt Bank BNP Paribas chce zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedniego zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju i spopularyzować ratingi ESG, przede wszystkim wśród przedsiębiorstw, które do tej pory nie podlegały obowiązkom raportowym w obszarze ESG. Bank nawiązał współpracę z EcoVadis, jednak będzie honorował również ratingi innych powszechnie uznanych agencji.