ESG Academy – cykl webinarów wewnętrznych dotyczących ESG

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Deloitte Polska kontynuuje uruchomiony w 2021 r. program edukacyjny ESG Academy, aby pomóc pracownikom zdobyć wiedzę na temat wyzwań związanych z ESG. Jest to seria wewnętrznych webinariów na temat najważniejszych aspektów ESG, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla klientów firmy, oraz wyzwań z obszaru ESG, przed którymi stoją dzisiaj klienci. Pracownicy dowiadują się też, w jaki sposób kwestie ESG wpływają na działalność firm oraz na ich wartość dla interesariuszy i akcjonariuszy. W 2022 r. odbyły się 4 webinary, w których wzięło udział ok. 900 uczestników z całej firmy w Polsce i w regionie Europy Środkowej.