ERGO Hestia – Partner Strategiczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

ERGO Hestia angażuje się we wspieranie młodej sztuki i jej twórców poprzez partnerstwo strategiczne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jednego z najważniejszych ośrodków na mapie kultury współczesnej w Polsce.

Poprzez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, firma prowadzi inicjatywy tworzące program mecenatu kultury: konkurs skierowany do młodych twórców, artystyczne podróże do światowych i europejskich ośrodków sztuki, wernisaże i wystawy.

Partnerstwo Strategiczne zakłada długoterminowe wsparcie działalności statutowej Muzeum oraz współpracę przy organizacji prowadzonego od 15 lat przez ERGO Hestię konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Pracownicy i partnerzy biznesowi ERGO Hestii mogą korzystać również z szerokiej oferty warsztatów twórczych organizowanych przez Muzeum.

Więcej informacji: