Equal-Salary

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Philip Morris Polska zależało na sprawdzeniu i potwierdzeniu przez zewnętrze i niezależne organizacje równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn, otrzymywanych w firmie za tę samą pracę. Zdobycie certyfikatu szwajcarskiej fundacji non profit Equal-Salary wiązało się z audytem praktyk dotyczących równości wynagrodzeń oraz zapewnieniem równych szans rozwojowych wszystkim pracownikom niezależnie od płci. Audyt ma być powtarzany regularnie.