English Summer/Winter Camp – PM Experts

Metryka praktyki

Firma: PM Experts,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2013

PM Experts wsparło projekt English Summer/Winter Camp organizowany przez gdański oddział Project Management Institute. Jego celem jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, a także w biednych rodzinach uczestniczenia w wakacyjnych kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Z projektu rocznie korzysta 70 dzieci. Oprócz codziennej nauki języka angielskiego uczestnicy obozu brali udział w wielu warsztatach prowadzonych m.in. przez pracowników PM Experts.