Energooszczędność w moim domu

Metryka praktyki

Firma: Effective Public Relations Paulina Gadomska-Dzięcioł,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Inny przykład praktyk edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych to przeprowadzona przez Effective Public Relations Paulina Gadomska-Dzięcioł kampania Energooszczędność w moim domu. Jej celem było poszerzenie wiedzy Polaków w zakresie rozwiązań podnoszących standard energetyczny domu i metod zmniejszenia zużycia energii w mieszkaniu. W ramach inicjatywy prezentowano w mediach korzyści wynikające ze stosowania technologii i systemów ograniczających zużycie energii, pokazując równocześnie, że poprawa standardu energetycznego nie musi być kosztowna. Projekt realizowany jest przy wsparciu merytorycznym ekspertów z firm z branży budowlanej, niezależnych instytucji, ośrodków badawczych i stowarzyszeń.

Dowiedz się więcej

Zobacz kanał kampanii w serwisie YouTube